RETTIGHEDER I FORSKNINGSSAMARBEJDER: VIGTIGHEDEN AF AFTALER, OG HVAD DER SKAL TAGES STILLING TIL